محتوای اسلایدر متنی تصویری پائین سایت

نکات قابل توجه:

مهلت ارسال اثر به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

آثار فرستاده شده با نام نویسنده در ویژه نامه کمیته چاپ خواهد شد. لذا شخص، با ارسال اثر این اجازه را به کمیته می دهد.

به آثار برتر ارسال شده هدایای نفیسی تقدیم می شود. هدایای آثار ارسالی از دیگر استان ها و شهرها به نشانی ایشان فرستاده خواهد شد یا طی مراسمی در شهر تبریز از ایشان تقدیر به عمل خواهد آمد.

.

.

.

.

.

فرم ارسال اثر

.

.

Upload
[adl-post-slider id='369']