وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاهَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ
سوره مبارکه شورا-آیه۳۸

مشاوران شورای جوانان اشخاص فرهیخته هنری،ادبی،علمی و تاثیرگذار جامعه هستند که اتاق فکر شورا را می سازند. شورای جوانان با کمک اساتید بزرگوار و جامعه هنری و ادبی شهر سعی در گزینش بهترین لوایح پیشنهادی و ارسال آن به کمیسیون فرهنگی دارد.

اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها

آقای دکتر کمال کوهی (دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز)

خانم دکتر راضیه پوردربانی(دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی)

آقای دکتر محمد فاریابی (دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه تبریز)

آقای دکتر رضا نصیری حامد (عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)

آقای دکتر مهدی فرجی( استادیار موسسه تاریخ و فرهنگ ایران دانشگاه تبریز)

خانم دکتر فاطمه نعمتی ( استادیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز)


فرهنگیان ، دبیران و آموزگاران

جناب آقای اسماعیل نصراللهی (دبیر محترم جغرافیا و برنامه ریزی)

جناب آقای ارشد عباسی (دبیر محترم فلسفه و منطق)


مدیران موسسات و سازمان های مردم نهاد

جناب آقای مهدی قویدل(مدیر خانه مردم نهاد ساردور)


فعالان فرهنگی-هنری


فعالان ادبی

[adl-post-slider id='369']