عضویت در شورای مشورتی جوانان کلانشهر تبریز

لطفا قبل از تکمیل فرم عضویت موارد زیر را مطالعه فرمایید

الف: عضویت افرادی که قبلا در گروه ها، احزاب و تشکل های سیاسی حضور موثری داشته اند ممنوع می باشد.

ب: هیئت نظارت و ارزیابی حداکثر تا یک ماه نامزدهای عضویت را بررسی کرده و اعضای شورا را انتخاب می کند.

ج: عضویت تنها از طریق سایت رسمی شورا به آدرس yctc.ir و ایمیل javananetabriz@gmail.com انجام می گیرد.

د: پس از بررسی اولیه افراد ثبت نام کرده، از واجدین شرایط جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل می آید.

ه: لطفا قبل از تکمیل فرم، شرایط عمومی و تخصصی ای که در متن فراخوان آمده است به طور کامل مطالعه شود.

خ: شما می توانید سوالات خود را پیرامون فراخوان و عضویت در شورا به ایمیل javananetabriz@gmail.com ارسال نمایید.

.

آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱/۳۰

.

شرایط عمومی عضویت:

۱️⃣ داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲️⃣ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳️⃣ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

۴️⃣ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی

۵️⃣ نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر

۶️⃣ تبعیت کامل از شورای مرکزی جوانان و هیئت نظارت و ارزیابی

🔴 🔵

🔴 🔵

🔴 🔵

شرایط تخصصی عضویت:

۱️⃣ نامزد عضویت باید در بازه سنی ۱۶ – ۳۵ سال باشد.

۲️⃣ نامزد عضویت باید اهل شهرستان تبریز ( شهرهای تبریز،سردرود،باسمنج و شهرکها و روستاهای پیرامونی این شهر ها) باشد.

۳️⃣ داشتن تخصص در حداقل یکی از زمینه های اجتماعی، فرهنگی، ادبی، علمی و فناوری

۴️⃣ دارا بودن رزومه علمی، فرهنگی و اجتماعی ( اشخاص دارای رزومه در اولویت اند)

۵️⃣ داشتن وقت کافی برای فعالیت ( افراد غیر شاغل در اولویت اند)

۶️⃣ داشتن انگیزه خدمت افتخاری و تعهد کاری

.

.

✖️ ✖️ ✖️ عضویت شما به منزله تطبیق شما با همه شرایط تخصصی و عمومی می باشد

Upload
Upload
[adl-post-slider id='369']