افراد حاضر: آقایان سعید مبیّن شهیر-بهروز پور شفیع-محمد شهریاری-هادی غفران

موضوع جلسه: انتخاب شعار شورای جوانان-ساماندهی وظایف-گفتگو پیرامون چگونگی عضویت جوانان در شورا-انتخاب سفیر مطالعه و کتابخوانی از مدارس

جلسه دوم شورای جوانان کلانشهر تبریز

موضوع الف: با نظر مثبت همه اعضا شعار شورا ((همدلی، پیشرفت ،جوانگرایی)) انتخاب شد.

موضوع ب: بخشی از مسئولیت ها و وظایف مشخص و ساماندهی شد. به دلیل حجم گسترده کمیته های شورا،تنها هشت کارگروه شروع به کار خواهند کرد.

موضوع ج: بانظر اکثریت اعضا مقرر شد افرادی که پس از تایید شورای مرکزی، عضو غیرمرکزی شورا می شوند، با دوقطعه عکس،دو برگه کپی شناسنامه و برگه کوتاه رزومه به دفتر شورا مراجعه نمایند. ***توجه*** شرایط عضویت در شورا در منوی سایت موجود است.

موضوع د: اعضای شورا به دبیرستان نمونه دولتی سعدی واقع در سه راه امین مراجع کردند و پس از گفتگو با مدیر و معاون پرورشی مقرر شد دانش آموزان ممتاز در زمینه فرهنگ کتابخوانی به شورای جوانان معرفی شوند.

روابط عمومی شورای جوانان کلانشهر تبریز

توجه به بیانات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) در خصوص استفاده از جوانان در مدیریت جامعه شورای جوانان کلانشهر تبریز با هدف کمک به بهبود ساختارهای فرهنگی شهر تبریز ایجاد شده است. بدون شک فرهنگ یکی از عوامل اصلی توسعه همه جانبه جوامع است. شورای جوانان کلانشهر تبریز در چهار مرحله ۱)وضعیت شناسی ۲)علت شناسی ۳)پیامد شناسی و ۴) راهکار شناسی که راهکار حل مشکلات در جامعه شناسی است، سعی دارد راهکار های خود را در جهت بهبود و ارتقاء وضعیت فرهنگی به کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای شهر تبریز ارائه نماید. بدیهی است که شورای جوانان وظیفه و حتی امکانات اجرایی ندارد و بیشتر به عوان اتاق فکر کمک حال کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای شهر تبریز است. اعضای شورای جوانان با آگاهی یافتن از مشکلات فرهنگی شهر می کوشند راهکارهای عملی به روز را به تناسب شرایط زمانی و مکانی ارائه دهند. همچنین تلاش برای شناخته شدن ابعاد تاریخی و فرهنگی شهر تبریز یکی از اهداف مهم شورای جوانان است. شورای جوانان می کوشد طبق معیارهای جهانی شهروند نمونه را تعریف کند و با تشکیل کمیته آموزش شهروندی، شهر را به مکانی مطلوب تر برای زندگی آماده سازد.

ساختار شورای جوانان کلانشهر تبریز در سال۱۳۹۷-۱۳۹۸

شورای جوانان کلانشهر تبریز فعالیت رسمی خود را در دو کمیته مطاله و کتابخوانی و آموزش شهروندی آغاز کرد. این شورا ماهیت مشورتی دارد و هیچ وظیفه اجرایی ای ندارد. از جوانان نخبه و شاخص شهر دعوت می شود با عضویت در این شورا و همچنین با چاره اندیشی و آسیب شناسی حوزه های فکری-فرهنگی شهر سبب رشد و توسعه فرهنگی شهر تبریز باشند.

1 9 10 11
[pardakht_delkhah]

عضویت در شورای مشورتی

شورای جوانان کلانشهر تبریز

شورای جوانان کلانشهر تبریز متشکل از جوانان نخبه در بازه سنی18-35 سال است که به عنوان اتاق فکر کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای شهر تبریز فعالیت می کنند. از جوانان شاخص و نخبه شهرمان دعوت میکنیم با فعالیت در این شورا،با کمک یکدیگر گامی در جهت رشد فرهنگی شهر اولین ها برداریم.

مرکز پژوهش های شورا


[adl-post-slider id='369']