فراخوان شورای مشورتی جوانان کلانشهر تبریز

به گفته روابط عمومی شورای مشورتی جوانان شهر تبریز، یک سوم اعضای شورا با نظر شورای مرکزی انتخاب شده و انتخاب سایر اعضا در طول سال انجام خواهد پذیرفت.

دلیل این امر شیوع ویروس کرونا و عدم استفاده از همه ظرفیت های دانش آموزی و دانشجویی برای شرکت در فراخوان می باشد.

به زودی نام اعضای شورا مشخص خواهد شد.

روابط عمومی

نکات قابل توجه:

مهلت ارسال اثر به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

آثار فرستاده شده با نام نویسنده در ویژه نامه کمیته چاپ خواهد شد. لذا شخص، با ارسال اثر این اجازه را به کمیته می دهد.

به آثار برتر ارسال شده هدایای نفیسی تقدیم می شود. هدایای آثار ارسالی از دیگر استان ها و شهرها به نشانی ایشان فرستاده خواهد شد یا طی مراسمی در شهر تبریز از ایشان تقدیر به عمل خواهد آمد.

.

.

.

.

.

فرم ارسال اثر

.

.

Upload
[adl-post-slider id='369']