کمیته کتابخوانی شورای شهر تبریز

دبیر کمیته ترویج کتاب و کتابخوانی شورای شهر تبریز گفت: سامانه درخواست رونمایی کتاب برای اهل ادب ، شاعران و نویسندگان اهل تبریز راه اندازی شد. این عیدی کمیته برای اهل ادب می باشد.

سعید مبیّن شهیر همچنین یادآور شد: کتابهای شاخص علاوه بر آمفی تئاتر از خدمات ویژه دیگری نیز برخوردار خواهند شد. همه نویسندگان و شاعران می توانند با مراجعه به آدرس www.yctc.ir/roonamayi درخواست خود را نوشته و برای ما بفرستند.

[adl-post-slider id='369']